Łysina, ul.Szczytowa31, 34-321Łękawica

Zamczyska

Nowa jakość wypoczynku w górach

Zamczyska

     Niewątpliwą atrakcję Łysiny stanowi zespól skał, zwanych Zamczyskami. Znają je dobrze amatorzy górskiej i skałkowej wspinaczki. To wysokie i strome bloki skalne z piaskowca istebniańskiego. Dla turystów są jedną z najciekawszych osobliwości natury w Beskidach. Ściany mierzą nawet po kilkanaście metrów wysokości, między blokami istnieje system labiryntów i mostów skalnych, a długość wąwozu ma około 100 metrów. Do tego występują liczne, trudne do sforsowania jaskinie.