Łysina, ul.Szczytowa31, 34-321Łękawica

Regulamin

Zasady korzystania z domków

Regulamin „Domków Pod Biegunem” w Łysinie

I. Zasady wynajmu

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Zmiana godzin doby hotelowej możliwa jest wyłącznie po uzgodnieniu z właścicielami domków.

 2. Wpłata zadatku na konto 95 1140 2004 0000 3902 7873 2465 w wysokości 30% całości pobytu, stanowi potwierdzenie zawarcia umowy najmu domku i akceptację warunków określonych w regulaminie. Pozostała kwota zostanie uregulowana w momencie odbierania kluczy od domku.

 1. W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od momentu rezerwacji, wstępna rezerwacja zostaje anulowana. W przypadku rezygnacji z pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi .

 2. Wszelkie usterki zauważone w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielom domków lub ich reprezentantom na miejscu.

 3. Goście wynajmujący  domek ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia powstałe z ich winy w trakcie pobytu i są rozliczane na miejscu.

 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach i w ich obrębie przedmioty wartościowe i pieniądze.

II. Zasady korzystania z obiektu

 1. Domki przeznaczone są do wypoczynku. Nie przyjmujemy zorganizowanych grup imprezujących do rana. Brak zgody na organizowanie wieczorów Panieńskich i Kawalerskich.

 2. Organizowanie imprez, możliwe jest tylko po wcześniejszym ustaleniu z gospodarzem. W żadnym razie zorganizowana impreza, nie może jednak zakłócać spokoju innych gości i otoczenia.

 3. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22.00-6.00.

 4. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w wewnątrz oraz balkonach, poza wyznaczonymi do tego miejscami!!!

 5. W żadnym wypadku liczba gości w domku, nie może przekraczać wcześniej ustalonej.

 6. Prosimy o chodzenie w domach w miękkim obuwiu zmiennym. Buty narciarskie oraz narty przechowujemy w narciarni.

 7. Obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia w domkach tj: kuchenek gazowych, świec oraz własnych grzałek i czajników elektrycznych.

 8. Podczas dłuższej nieobecności, prosimy o zamykanie okien oraz drzwi na klucz.

 9. Na terenie ośrodka zabronione jest:

a. Zakłócanie spokoju i wypoczynku innym w tym odtwarzanie głośnej muzyki,

b. Nieprzyzwoite, wulgarne zachowania,

c. Zaśmiecania i zabrudzanie ośrodka.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do segregowania śmieci i umieszczanie ich we właściwych workach.

 2. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego właścicielom w celu dorobienia klucza lub wymiany zamka i uiszczenia związanej z tym opłaty.

 3. Po zakończonym pobycie należy posprzątać domek, pozostawić umyte naczynia i sprzęty kuchenne. Nie wykonanie powyższych czynności skutkować będzie potrąceniem 100 złotych z kaucji.

 4. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia domku bez zwrotu kosztów.

III. Plac zabaw

 1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat.

 2. Dzieci korzystające z placu zabaw muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych, które są za nie w pełni odpowiedzialne. Korzystanie z trampoliny wyłącznie na odpowiedzialność rodziców.

IV. Zwierzęta

 1. Wynajmujący akceptuje pobyt małych zwierząt (pieski do 10 kg) w domkach po uprzednim zgłoszeniu w procesie rezerwacji. Psy nie mogą przebywać w domkach bez nadzoru swojego opiekuna. Zakaz wypuszczania psów poza teren domków bez smyczy.

 2. Wynajmujący, który przywozi do obiektu zwierzę domowe jest zobowiązany zachować wszelkie środki bezpieczeństwa i ponosi całkowitą odpowiedzialność ze ewentualne szkody przez nie wyrządzone. Zaleca się wyprowadzenie zwierząt poza teren ośrodka w celu załatwienia potrzeb fizjologicznych, które należy posprzątać.Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10. 2019 roku.